Política de privacidad - Catalunya RX Rally Cross

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de dades personals

Responsable del tractament de les seves dades

Seven & Mila Events SL
B66340696

Avenida de Cornellà 142, 8º 3ª.
08950 Esplugues de Llobregat.
T +34 933 688 376 / [email protected]

Hybrid marketing concept

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 44430, Foli 193, Secció 8, Fulla B 455843, I/A

Seven & Mila Events SL li informa que les dades que faciliti a través dels diferents mitjans d’aquesta web en relació a l’esdeveniment FIA WORLD RX CATALUNYA. BARCELONA. SPAIN seran tractades per aquesta per a les finalitats i sota les condicions que es detallen a continuació, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals.

Dades sol·licitades en formularis

Quines dades li sol·licitarem?

Dades recollides de la compra d’entrades:

­ Dades identificatives com a Nom i cognoms

­ Dades de contacte com a Correu electrònic i telèfon, per a l’enviament de les entrades adquirides, informar-li de quants canvis i contratemps succeeixin relacionats amb l’esdeveniment, i per a l’enviament de futurs espectacles que li puguin interessar.

­ Dades relatives al gènere i localització, opcionals, a efectes estadístics i de segmentació.

­ Data de naixement. Seven & Mila Events SL es reserva el dret de no vendre entrades i retirar aquelles adquirides per menors de 18 anys.

­ Dades econòmiques de targeta bancària

Dades recollides de formularis de sol·licitud d’informació “Contacto” o a través dels diferents mitjans de contacte de la web:

­ Nom, correu electrònic i aquelles que es derivin de la seva sol·licitud, per poder donar resposta a aquesta correctament.

En l’emplenament de formularis, les dades opcionals vindran indicades com a tals, sent les restants de caràcter obligatori, de manera que si vostè no les facilita no podrà realitzar-se la tramitació de la seva sol·licitud.

Vostè serà l’únic responsable que aquests siguin veraces, dels danys que de la falta de veracitat s’ocasionin i de mantenir les seves dades actualitzades.

Finalitats i Licitud

Les seves dades personals podran ser tractades per a les següents finalitats:

(1) Gestió derivada de la venda d’entrades. Gestionar la contractació dels serveis oferts a través del Lloc web. Durant el procés de contractació es podran recaptar dades financeres (targetes bancàries) amb la finalitat de comunicar-les a les entitats que gestionen el cobrament o la contractació d’assegurances específiques (per exemple, de cancel·lació d’esdeveniments).
La base legal del tractament de les seves dades amb aquesta finalitat serà l’execució del contracte de compra dut a terme a sol·licitud de l’Usuari, sent el tractament necessari per a tal fi.

(2) Enviament d’informació relacionada amb l’esdeveniment. Podrem posar-nos en contacte amb l’Usuari a fi d’informar-li de qualsevol modificació o novetat relacionada amb l’esdeveniment al que assisteixi o per recordar-li el seu proper esdeveniment. L’enviament d’aquest tipus de comunicacions respon a l’execució del contracte de compra d’entrades, sent el tractament necessari per a tal fi.

(3) Enviament d’informació sobre successius esdeveniments organitzats per Seven & Mila Events SL, entre ells futurs esdeveniments FIA WORLD RX CATALUNYA i informació sobre FIA WORLD RX que es disputi a nivell mundial. Podrem enviar-li comunicacions relacionades amb successius esdeveniments organitzats o en els quals participi Seven & Mila Events SL. L’enviament d’aquest tipus de comunicacions es basa en l’interès legítim de Seven & Mila Events, emparada en l’art. 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE)

(4) Realització d’estadístiques que permetin conèixer la tipologia de públic general assistent. La realització d’estadístiques obeeix a l’interès legítim de l’Organitzador sense que vulneri els drets dels Usuaris.

(5) Realització de procediments de segmentació que permetin personalitzar l’oferta de serveis adequats a les necessitats dels seus Usuaris (territori). La realització d’aquest tipus de procediments es basa en l’interès legítim de l’Usuari i en el seu consentiment. Aquesta acceptació no suposarà la presa de decisions automatitzades.

(6) Donar resposta a quantes peticions d’informació per part de l’Usuari puguem rebre. La base legítima del tractament de les seves dades vindrà establerta pel seu consentiment i el seu propi interès.

Cessions

La seva informació no serà cedida a tercers sense el seu consentiment previ, a excepció d’aquelles comunicacions necessàries per a la gestió de les finalitats descrites. En aquest sentit, tindran accés a la mateixa:

Les entitats que gestionen el cobrament o la contractació d’assegurances específiques.

Circuits de Catalunya SL, entitat que allotja la celebració de l’esdeveniment, encarregada del control d’accessos i aforament al mateix. En aquest cas tindrà accés a les dades que li sol·liciti en la comprovació d’identitat com a comprador de les entrades en l’accés al recinte. Seven & Mila Events no facilitarà cap informació personal, transmetent únicament nombre de localitats globals adquirides.

OneBox Ibèrica SL titular de la plataforma de compra d’entrades.

Amb aquestes entitats Seven & Mila Events ha adoptat els acords necessaris en la protecció de la confidencialitat de la informació.

En qualsevol cas, no es produiran transferències internacionals de dades o a tercers països amb un nivell de seguretat no equiparable a l’europeu en aplicació del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals.

Conservació de les dades

Les seves dades seran tractades durant el temps indispensable sent eliminades finalitzats els períodes de conservació:

Dades derivades de la transacció econòmica: Durant els terminis de custòdia obligatòria establerts per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària o normativa vigent si escau.

Dades de contacte recollides en l’adquisició de localitats: Les seves dades de contacte com a correu electrònic seran conservades de forma indefinida a l’efecte de comunicacions de béns i serveis mentre vostè no s’oposi o revoqui el consentiment.

Dades facilitades a través de l’emplenament del formulari “Contact us” o qualsevol mitjà de sol·licitud d’informació general: Les seves dades seran conservades únicament per donar tràmit a la seva petició d’informació. Efectuada aquesta les seves dades seran eliminades.

En tot cas les dades proporcionades seran conservades mentre poguessin derivar-se responsabilitats legals.

Seguretat de la informació

Les seves dades seran allotjades en servidors titularitat de Seven & Mila Events situats en les pròpies instal·lacions amb quantes mesures de seguretat són necessàries en la salvaguarda de la confidencialitat de les mateixes i evitar accessos indeguts, d’acord a compliment normatiu.

No es produiran transferències internacionals de dades ni es trobaran allotjades en plataformes i mitjans de tercers països que no compleixin amb estàndards de seguretat adequats o no siguin avalats per la Comissió Europea.

Quan sigui probable que una infracció suposi un risc per als drets i llibertats de les persones, ho notificarem a l’autoritat supervisora pertinent en un termini de 72 hores a partir del moment en què tinguem coneixement de la mateixa. Aquesta informació es pot proporcionar en diferents fases per facilitar una presentació d’informes ràpida i eficient.

En els casos en què una infracció pugui suposar un risc elevat per als drets i llibertats dels Usuaris, ho notificarem directament als interessats.

Drets dels Usuaris

Com a titular de la informació facilitada pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades, oposar-se al tractament d’aquests per a l’enviament de comunicacions comercials, limitar el tractament de les seves dades, o sol·licitar la seva portabilitat en aquells casos previstos, i a no ser objecte de decisions automatitzades a través dels següents mitjans:

[email protected]

L’exercici de drets s’haurà de realitzar pel titular de la informació o representant legal, mitjançant escrit acompanyant còpia de DNI.

Seven & Mila Events SL disposarà d’un termini màxim d’UN MES per donar resposta a la seva petició, d’acord a l’Art. 12 RGPD.

En cas que els seus drets no siguin satisfets podrà presentar una reclamació davant l’AEPD – Agencia Espanyola de Protecció de Dades, Calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals pot posar-se en contacte amb Seven & Mila Events al telèfon +34 933 688 376 o al correu electrònic [email protected]

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Seven & Milla Events SL gestiona esta página web y utiliza cookies para ello. Algunas Cookies son necesarias para hacer accesible esta página y navegar por ella. Otras Cookies nos permiten analizar y medir las audiencias y el tráfico de la página web. Puede pulsar en el enlace para revisar el tipo de Cookies que usamos y cómo desactivarlas. Para continuar en la página web pulse ACEPTAR

Cerrar