Avis Legal - CatalunyaRX FIA World Rallycross

AVIS LEGAL

Acceptació de l’Avís legal

El present avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet www.catalunyarxs.com (d’ara endavant, el “Portal”) que Seven & Mila Events, SL (d’ara endavant ” EL TITULAR”) posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest pot sofrir modificacions.

EL TITULAR es reserva el dret a modificar unilateralment, a qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Portal, així com els Serveis i les condicions requerides per utilitzar el Portal i els Serveis.

Informació general del Titular

Seven & Mila Events SL
B66340696

Avinguda de Cornellà 142, 8º 3ª.
08950 Esplugues de Llobregat.
T +34 933 688 376 / [email protected]
https://sevenmila.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 44430, Foli 193, Secció 8, Fulla B 455843, I/A

Informació de l’objecte del Portal

El present Portal és una plataforma constituïda amb la finalitat d’oferir informació i venda de localitats de l’esdeveniment FIA WORLD RX CATALUNYA. BARCELONA. SPAIN.

Tipus de Serveis que ofereix el Portal

– Servei d’informació general de l’Esdeveniment.

– Servei de sol·licitud d’informació: l’Usuari pot sol·licitar informació sobre l’esdeveniment a través de la pestanya Contacto.

– Venda online de localitats

Per a informació sobre el tractament de les seves dades consulti la Política de Privadesa.

Per a informació de les condicions de venda online consulti les Condicions Generals.

Condicions d’accés i utilització

Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través de formularis de contacte haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui.

D’igual forma, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada al TITULAR permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’Usuari. En tot caso l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al TITULAR o a tercers per la informació que faciliti.
L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts a la web, d’acord amb les condicions detallades, les quals declara comprendre i acceptar. En el cas de contractació per menors d’edat, es requereix autorització dels pares o tutors, no sent responsable Seven & Mila Events de l’incompliment.

Obligació de fer un ús correcte del Portal i dels Serveis

L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del TITULAR, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del Portal, així com dels elements continguts en el mateix (que inclouen entre altres imatges, textos…) pertanyen al TITULAR.

Responsabilitat per danys i perjudicis

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que EL TITULAR pugui sofrir, directa o indirectament com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’Avís Legal o de la llei en relació amb la utilització del Portal i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

(a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

(b) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets del TITULAR o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari deurà abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels quals s’emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Portal, dels Serveis i o/dels Continguts.

Inexistència de Llicència

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Portal, així com els continguts, són propietat del TITULAR, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i o/signes distintius i continguts.

Jurisdicció i legislació aplicable

Les Normes d’Ús que es troben en el present Acord Legal, es regeixen per la legislació espanyola i autonòmica. Tant EL TITULAR com els usuaris del Lloc estan d’acord en què para qualsevol discrepància que pugui sorgir quant a la interpretació, compliment i/o execució, de les presents normes se sotmetran expressament a la jurisdicció dels Jutges i Tribunals competents de Barcelona, amb renúncia expressa, a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.